Skip to main content

Davy Van Melkebeke – Voxtron

Het belang van goed interactionmanagement groeit met de dag
“Klantenservice, in de brede zin, wordt een onderscheidend voordeel. Slimme bedrijven en organisaties investeren daarom in de kwaliteit van hun interacties met hun contacten. Kwaliteit in de zin van bereikbaarheid, snelheid, beschikbaarheid van informatie, routing naar de juiste personen, data voor kwaliteitsmanagement. Dit vraagt een moderne, performante telecominfrastructuur. Voxtron Communication Center beantwoordt aan de hedendaagse verwachtingen én is klaar voor de toekomst.”

Out of the box durven gaan
“Voor het UZ Brussel werkten we een oplossing uit op basis van het Voxtron Communication Center in combinatie met Microsoft Skype for Business. Bovenop die technologie deden we nog een aantal ontwikkelingen op maat. Een full custom dashboard bijvoorbeeld. En ook een stukje maatwerk waardoor UZ Brussel zelf de telefoonnummers van de diverse balies kan beheren: routen, in een flow plaatsen, de flow wijzigen, …”

Weer nieuwe bouwstenen
“Met elk project groeien de mogelijkheden van Voxtron Communication Center. Goed nieuws voor bedrijven en organisaties die vandaag hun business case maken voor investeringen in contactmanagement. Concreet? De ontwikkeling voor het beheer van verschillende telefoonextensies, in het kader van UZ Brussel die van hun balies, toegankelijk voor de klant.

Menu