Skip to main content

Introductie

Enghouse doet er alles aan om de privacy van onze partners, distributeurs, wederverkopers, klanten en gebruikers van onze websites te vrijwaren, de Persoonlijke Informatie die u mogelijk met ons deelt te beschermen en spoort u aan om alle voorzorgsmaatregelen te nemen om uw Persoonlijke Informatie te beschermen wanneer u online bent. Wanneer we uw Persoonlijke Informatie moeten verzamelen om de diensten te verlenen die u aanvraagt, voor andere legitieme zakelijke belangen of wanneer u ervoor kiest om ons uw Persoonlijke Informatie te verstrekken, beschrijft dit Wereldwijde Privacybeleid (“Beleid”) hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken.

Draagwijdte

Dit Wereldwijde Privacybeleid is van toepassing op uw gebruik van deze website en op alle Persoonlijke Informatie die wij verzamelen of die u openbaar maakt tijdens het gebruik van deze website. Dit Beleid geeft uitdrukking aan het engagement van Enghouse om uw privacy en Persoonlijke Informatie te beschermen. Het is van toepassing op elke entiteit die, direct of indirect, gecontroleerd wordt door, onder zeggenschap staat van, of onder gezamenlijke zeggenschap staat van, of een dochteronderneming is van Enghouse Systems Limited (“Enghouse”, “wij” of “ons”, voor zover van toepassing).

Informatie die we mogelijk verzamelen: Hoe en Wat

Tijdens uw gebruik van deze website kunnen we technische informatie verzamelen, zoals uw IP-adres (zie “Cookies“) en een reeks Persoonlijke Informatie die u ons verstrekt. “Persoonlijke informatie” betekent alle informatie die in staat is om een levend individu te identificeren. We verzamelen deze informatie met behulp van verschillende middelen, waaronder maar niet beperkt tot, wanneer u:

 • Zich registreert voor een whitepaper, case study, webcast, eNewsletter of andere download;
 • Zich registreert om een seminarie bij te wonen of deel te nemen aan een online enquête
 • Vraagt om opgenomen te worden in een e-mail- of mailinglijst;
 • Een inzending indient voor een competitie, prijsvraag of een andere promotie;
 • Uw Persoonlijke Informatie om een andere reden naar ons verzendt.

De Persoonlijke Informatie die kan worden verzameld, omvat, maar is niet beperkt tot:

 • Naam, geslacht, adres, geboortedatum;
 • Contactgegevens voor uw werk en persoonlijke gegevens, zoals e-mailadres, postadres en/of telefoonnummer;
 • Uw rol, positie en/of functie binnen uw dienstverband.

Hoe gebruikt Enghouse de informatie

Enghouse kan de Persoonlijke Informatie gebruiken voor een van de volgende doeleinden:

 • Voor het personaliseren van uw ervaring op de website;
 • Voor het beantwoorden van uw vragen en het voldoen aan uw verzoeken, bijvoorbeeld op een opmerking of vraag reageren;
 • Om u op de hoogte te houden door middel van informatie over onze producten en diensten;
 • Om u te voorzien van updates en aankondigingen betreffende onze producten en/of promoties;
 • Om u marketingmateriaal te sturen waarvoor u zich hebt aangemeld;
 • Om ons te helpen om beter aan uw behoeften te voldoen;
 • Om u toegang te geven tot informatie, diensten of anderszins om deel te nemen aan activiteiten waartoe we toegang bieden.

We zullen uw gegevens niet gebruiken voor geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering.

 

Vrijgeven van informatie

Algemeen

De wereldwijde aanwezigheid van Enghouse betekent dat uw Persoonlijke Informatie mogelijk moet worden gedeeld met Enghouse-entiteiten over de hele wereld. Al deze Enghouse-entiteiten vallen onder dit Beleid en zijn gebonden aan toepasselijke overeenkomsten inzake vertrouwelijkheid en gegevensoverdracht.

In het geval van een overdracht van Persoonlijke Informatie aan een Enghouse-entiteit die zich niet in hetzelfde land bevindt als de entiteit waaraan u Persoonlijke Informatie hebt verzonden, vindt de overdracht alleen plaats als de Europese Commissie heeft vastgesteld dat er een passend niveau van gegevensbescherming is in dat ontvangende land, of heeft Enghouse met de ontvangende entiteit passende contractuele garanties afgesproken om het vereiste niveau van gegevensbescherming te waarborgen. Enghouse heeft een overeenkomst tussen bedrijven ingevoerd die ons bindt aan de EU-modelclausules. U kan een kopie van deze Overeenkomst aanvragen voor uw referentie door contact met ons op te nemen via de contactgegevens hieronder in de sectie “Contacteer Ons“.

Wettelijke en regelgevende vereisten

Enghouse kan worden gevraagd of vereist door de wet of regelgevende instanties om Persoonlijke Informatie die we over u hebben, vrij te geven. We behouden ons het recht voor om eventuele Persoonlijke Informatie die we over u hebben, op verzoek vrij te geven of wanneer we vaststellen dat dit noodzakelijk of wenselijk is om te voldoen aan de wet of een dergelijk verzoek, of om onze rechten of eigendommen te beschermen of te verdedigen.

Updaten van of Toegang Verkrijgen tot uw Informatie

Als u zich hebt geregistreerd voor een account bij Enghouse, kan u helpen om ervoor te zorgen dat uw Persoonlijke Informatie juist en actueel is door in te loggen op uw account.

U kan zich op elk moment afmelden voor marketingcommunicatie door op de knop “Abonnement opzeggen” te klikken, die beschikbaar is aan de onderkant van alle elektronische communicatie die we u sturen. U kan zich ook afmelden voor elk communicatiemedium door contact met ons op te nemen aan de hand van de informatie in het onderstaande gedeelte “Contacteer Ons“.

Om ons gebruik van uw Persoonlijke Informatie die aan ons werd verstrekt, te herzien, te corrigeren, bij te werken, te verwijderen, te objectiveren of anderszins te beperken, of om portabiliteit en/of details van uw Persoonlijke Informatie die bij ons wordt bijgehouden, te vragen, neem contact met ons op via de contactgegevens hieronder vermeld in de sectie “Contacteer Ons“ en beschrijf duidelijk uw verzoek.

Bewaring

Enghouse bewaart alle Persoonlijke Informatie die het in bezit heeft zo lang als nodig is voor ons om het doel te bereiken dat in dit Beleid wordt uiteengezet of om te voldoen aan wettelijke of regelgevende vereisten.

Veiligheid

Enghouse zal redelijke en passende technische, administratieve en fysieke voorzorgsmaatregelen nemen om de Persoonlijke Informatie in zijn bezit te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging en/of vernietiging. Enghouse heeft voldoende rekening gehouden met de risico’s en de schade die kan worden geleden in geval van een schending van de verwerking van Persoonlijke Informatie en de aard van dergelijke Persoonlijke Informatie.

Cookies

Enghouse kan van tijd tot tijd cookies gebruiken. Een cookie is een uniek tekstbestand dat een website naar uw internetbrowser kan verzenden. Sommige delen van de website van Enghouse gebruiken cookies om bij te houden hoe u de website gebruikt en/of hoe u navigeert. We doen dit om te bepalen hoe nuttig de informatie van de website is voor gebruikers, hoe effectief de navigatiestructuur is om gebruikers te helpen die informatie te bereiken en om te controleren hoe lang een gebruiker doorbrengt op elk deel van de website.

U wordt op de hoogte gebracht van het gebruik van cookies wanneer u onze website voor het eerst bezoekt. Als u liever geen cookies ontvangt, kan u uw browserinstellingen zo aanpassen dat de cookies worden uitgeschakeld. Voor bepaalde acties op onze website is het gebruik van cookies vereist, zodat u mogelijk niet optimaal van onze website kan genieten als u de cookies uitschakelt.

Websites van derden

Enghouse-websites kunnen links naar sites van derden bevatten. Enghouse deelt uw Persoonlijke Informatie niet met die websites en is niet verantwoordelijk voor hun privacypraktijken. We moedigen u aan om het privacybeleid van die bedrijven te bekijken.

Sommige sites van derden waarnaar deze website linkt, kunnen worden gemerkt met een Enghouse-logo, ook al worden ze niet beheerd en onderhouden door Enghouse. Hoewel we onze zakelijke partners zorgvuldig kiezen, wijzen we de verantwoordelijkheid af voor de privacypraktijken van websites die door derden worden beheerd. Nadat u deze website hebt verlaten, dient u het privacybeleid van de website van derden te controleren om te bepalen hoe uw gegevens worden behandeld en hoe informatie van u wordt verzameld.

Kinderen en Privacy

Deze website is niet gericht op en is niet bedoeld om kinderen jonger dan dertien (13) jaar aan te trekken. Enghouse vraagt niet bewust om Persoonlijke Informatie van kinderen jonger dan dertien (13) jaar, noch stuurt Enghouse hen verzoeken inzake Persoonlijke Informatie.

Veranderingen in het Beleid

Enghouse behoudt zich het recht voor om dit Beleid te wijzigen als het dit nodig acht. Enghouse kan dit Beleid bijvoorbeeld aanpassen om te voldoen aan wijzigingen in lokale wet- en regelgeving, andere beleidsregels en procedures van Enghouse, of vereisten opgelegd door gegevensbeschermingsautoriteiten. Zorg ervoor dat u dit Beleid regelmatig controleert, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen en/of updates.

Contacteer Ons

Alle Persoonlijke Informatie die wordt verstrekt aan of verzameld door Enghouse, wordt uiteindelijk beheerd door Enghouse Systems Limited.

 

Als u contact met ons wilt opnemen met betrekking tot dit Beleid of in verband met de Persoonlijke Informatie die we over u verzamelen of verwerken, kan u dit doen door gebruik te maken van de volgende gegevens:

Enghouse Systems Limited

80 Tiverton Court, Suite 800

Markham, Ontario

L3R 0G4

Canada

Email: legal.operations@enghouse.com

 

Als u gevestigd bent in de Europese Economische Ruimte (EER), is de gegevensbeheerder die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw informatie:

Enghouse Interactive (VK) Ltd

Imperium, Imperial Way

Reading, Berkshire

RG2 0TD

Verenigd Koninkrijk

Tel: +44 (0) 20 3357 3040

Email: legal.operations@enghouse.com

 

Klachten

Enghouse neemt zijn betrokkenheid bij dit Beleid en uw rechten onder de toepasselijke privacywetgeving zeer serieus. Als u het gevoel hebt dat uw wettelijke rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens door Enghouse niet correct zijn nageleefd, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij uw toezichthoudende autoriteit binnen de regio, die de toezichthoudende instantie is die is aangewezen om te controleren of de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd.

Menu